Beeldende Kunst | Bloemen

Cursus


De basistechnieken van het bloemschikken vormen het uitgangspunt in mijn cursussen bloemschikken. Je leert zelfstandig bloemstukken te maken en te spelen met vorm en kleur. De cursus is bedoeld voor iedereen die creatief bezig wil zijn met bloemen. Ervaring is leuk maar zeker niet noodzakelijk.

creatief en actief
Op het eind van iedere les krijg je een opdracht voor de volgende les. De eerste les ontvang je via de mail of de post. De bloemen, groensoorten die je hiervoor nodig hebt, breng je zelf mee. Hiervoor ga je zelf in je tuin en woonomgeving op zoek naar materialen die je wilt gaan gebruiken. Naast bloemen, groen- en bladsoorten zoek je ook naar andere materialen die qua kleur, vorm of lijn iets toe kunnen voegen aan je werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan takken, stukken hout of schelpen. Uiteraard geef ik adviezen en tips over de mee te brengen materialen. Deze manier van werken stimuleert je creativiteit en je doet meer kennis op van de te gebruiken bloemen en groen.Tot slot krijg je een nieuwe opdracht voor de volgende keer.

de les
Aan het begin van de les bespreek ik kort de bedoeling van de opdracht. Daarna ga je aan de slag. Tijdens de les geef ik persoonlijke adviezen en wijs ik je op de verschillende mogelijkheden. Aan het eind van iedere les bespreek ik elk werkstuk. Je zult zien dat elke les verrassende resultaten oplevert en dat iedere cursist een heel eigen werkstuk creëert binnen een identieke opdracht.

thema's
Bepaalde thema's, zoals "voorjaar" en "Pasen" komen in de cursus aan bod. Heb je zelf een suggestie dan kan dat in een opdracht verwerkt worden.

praktisch
De cursus bestaat uit 3 tot 8 lessen. Deze vinden tweewekelijks plaats. Elke les duurt ongeveer 2 uur. Een groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 12 personen.